Nasjonale tiltak: Forlenger gjeldende påbud om hjemmekontor hjemmekontor

Regjeringen slipper opp noe på de nasjonale tiltakene, men forlenger dagens påbud om hjemmekontor der dette er praktisk mulig og nødvendig. Virksomhetene oppfordres til å lage planer for mulig høyt sykefravær fremover.

13. januar 2022 la regjeringen frem lettelser i de nasjonale tiltakene som ble innført 15. desember 2021. Regjeringen velger først og fremst å prioritere barn og unge, og deler av næringslivet som i prinsippet har vært stengt. Samtidig blir det mer opp til kommunene å bestemme tiltaksnivået i skoler og barnehager.

Nasjonale tiltak av 13. januar 2022 (regjeringen.no)

Endringene gjelder fra midnatt 14. januar. Endringene knyttet til barnehager, skoler og SFO gjelder fra midnatt natt til lørdag 15. januar. 

For statlige arbeidsgivere gjelder fortsatt følgende:

Hjemmekontor og krav til smittevern på arbeidsplass

 • Påbud om hjemmekontor. Arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.
 • Anbefaling om 1 meters avstand
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom med personer som ikke er hustandsmedlemmer eller tilsvarende nære

Andre elementer for arbeidsgivere er:

 • Unngå trengsel i kollektivtrafikken
 • Alle bør tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett
 • Kommunene skal bruke trafikklysmodellen i barnehager og skoler, og tiltak kan derfor påvirke arbeidstakere ulikt.

Universiteter og høyskoler

 • Høyskoler, universiteter og fagskoler anbefales å tilrettelegge for mer fysisk undervisning. Mindre grupper/oppgaveløsning/seminarer i klasserom bør begrenses til maks 30 personer med 1 meters avstand. Avstandsanbefalingen kan fravikes der det er nødvendig for gjennomføringen av undervisningen.

Se flere tiltak for høyere utdanning (regjeringen.no)

Nye karanteneregler

Helsemyndighetene mener at vi ikke kan hindre smitte av omikron. Statsminister Jonas Gahr Støre ber alle virksomheter om å ha planer for forsvarlig drift ved et potensielt høyt sykefravær. Samtidig legges karantenereglene om.

Hovedregelen er:

 • Nærkontakter som er hustandsmedlem eller tilsvarende nær den smittede skal fortsatt i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.
 • Smittekarantene for nærkontakter som ikke er husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære den smittede oppheves og erstattes av testing. Personene anbefales å teste seg 3 og 5 døgn etter nærkontakten. Det anbefales god symptomobservasjon i 10 døgn. Ved symptomer skal man holde seg hjemme og teste seg.

Les mer om de nye karantene- og testreglene (regjeringen.no)

Regjeringen vil gjøre en ny helhetlig vurdering av tiltakene tidlig i februar.

Nasjonale tiltak av 15. desember 2021

De forskriftsfestede tiltakene trer i kraft fra natt til onsdag 15. desember. Tiltakene gjelder inntil videre i fire uker, men det kan ikke utelukkes at de vil vare lengre eller at det blir behov for ytterligere innstramninger.

Innskjerpede nasjonale tiltak fra 15. desember

Hjemmekontor

Påbud om at arbeidsgivere sørger for at ansatte jobber hjemmefra dersom dette er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper.

Avstand på arbeidsplassen

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende

Krav til digital undervisning

 • Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig. Eksamener skal gjennomføres

Karantene

Det blir nå felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant. Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære får karanteneplikt med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager. Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

Arrangementer

For arbeidsgivere som skal arrangere sammenkomster eller arrangementer gjelder dette:

 • Skjenkestopp over hele landet
 • Maksimalt 20 personer innendørs på privat sammenkomst på offentlig sted, i lånte eller leide lokaler
 • Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved bruk av slike sitteplasser
 • Munnbind påbys også innendørs på arrangementer
 • Serveringssteder skal ikke gjennomføre aktiviteter som naturlig innebærer mindre avstand mellom gjestene enn 1 meter. Dette vil typisk være dansing

Gult og rødt nivå for barn og unge

Skolene og barnehagene driftes nå på gult nivå over hele landet, mens videregående skoler og for voksenopplæring skal driftes på rødt nivå. Grunnskoler og barnehager må være forberedt på at de må gå til rødt nivå.

I den sammenheng er det viktig å minne om hva som gjelder for arbeidstakere som må være hjemme med barn.

Forslag om dobbelt antall omsorgsdager også i 2022

Regjeringen foreslår å doble antall dager med omsorgspenger som man kan være hjemme med syke barn også i 2022. Les mer i lenken under:

Dobler kvoten med omsorgspenger i 2022 (regjeringen.no)

Rett til omsorgsdager om skoler eller barnehager stenges

Retten til omsorgspengedager dersom skoler og barnehager skulle bli stengt gjelder også i 2022.

Redusert arbeidsgiverperiode for sykepenger

Tidligere har regjeringen foreslått å redusere perioden arbeidsgivere må betale sykepenger, og vil dekke koronarelatert sykefravær for selvstendige og frilansere fra dag seks. 

Les mer om denne kompensasjonen (regjeringen.no)

Oppdatert: 14. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord