Rapportering på inkluderingsdugnaden i årsrapporten for 2021

Virksomhetene skal rapportere på inkluderingsdugnaden i årsrapporten også for 2021.

Inkluderingsdugnadens mål var at minst fem prosent av de nyansatte i staten skulle være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. I årsmeldingen for år 2021 skal virksomheten rapportere alle nye ansettelser og andelen av disse som har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Få råd og tips til rapporteringen

I årsrapporten for 2021 skal dere som virksomhet både rapportere hvordan dere har jobbet med inkludering, og om dere har nådd målet i 2021.

Hvordan dere skal rapportere, kan dere få råd og eksempler på i vår veiledning:

Publisert: 15. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord