Inspirasjonskalenderen 2021

I desember deler vi saker fra staten som har inspirert oss i 2021. Vi deler inspirasjon fra egen og andres kanaler, så her blir det både gjensyn med Arbeidsgiverportalens egne erfaringssaker og delinger fra andre. Vi ønsker deg god lesing og en fin førjulstid!

Inspirasjonskalender
Canva
Vi deler erfaringer og tiltak i staten i vår inspirasjonskalender.

Luke 22: HR i Arkivverket utfordret seg selv til å ta i bruk tjenestedesign i kompetansearbeidet

HR-avdelingen i Arkivverket står for årets siste luke av denne inspirasjonskalenderen. I dag kan du lese hvordan HR ikke bare oppfordrer andre avdelinger i Arkivverket til å ta i bruk nye metoder. De har også utfordret seg selv i å ta i bruk tjenestedesign når de skal kartlegge nåtidens og utvikle fremtidens behov for kompetansetiltak i virksomheten.

Luke 21: Slik skreddersyr Bufdir nytt opplæringsprogram for sine nye ledere 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet et nytt opplæringsprogram for nye ledere i Bufetat og Bufdir. Vi har latt oss inspirere at de gjør dette ved å kombinere DFØs digitale tilbud «Ny som leder i staten» med egenutviklet virksomhetsspesifikk opplæring. 

Luke 20: Statsbyggs toppleder: - Hver gang jeg snakker, profilerer jeg Statsbygg som arbeidsplass 

Statsbygg setter samfunnsoppdrag, samfunnsansvar og arbeidsgiverprofilering i sammenheng. For virksomhetsleder Harald Nikolaisen er det ikke noe skille mellom disse temaene. 

Luke 17: «Å bli sett» - psykisk helse på jobb  

Du som leder er en nøkkelperson for å bygge et trygt og godt arbeidsmiljø, og for å følge opp medarbeiderne på en god måte. Når det blir snakk om psykisk helse på jobb, er det vanlig å bli usikker. Hva handler det om? Må jeg kunne noe om diagnoser? Idebanken gir råd på veien.  

Hva med å sette psykisk helse på agendaen i 2022? 
Slik kan du som leder bidra til bedre psykisk helse på jobben (idebanken.org)

Døren min står alltid åpen - Idebanken.org

Luke 16: Slik lærer Kystverket opp sine ledere i fjernledelse

Kystverkets ledere har drevet med fjernledelse i mange år, selv utenom pandemi og strenge smittevernstiltak.  Men da HR-avdelingen skulle lage en ny digital lederopplæring om fjerneledelse, valgte de å bruke og tilpasse DFØs e-læringskurs i temaet til egen virkelighet og virksomhet.  

- Dette var en effektiv måte å gjennomføre lederopplæring på, både kostnads- og ressursmessig, sier HR-direktør Anne Gunn Mostad. 

Luke 15: Myter eller fakta? Bli opplyst om seniorers faktiske bidrag i arbeidslivet

Det er mange myter om seniorer i arbeidslivet. Senter for seniorpolitikk har laget en quiz for å komme noen av dem til livs. Vi tok quizen og ble mer opplyst. Hvor mange riktige klarer du? 

Luke 14: Hvordan få med hele organisasjonen i strategiarbeidet? 

Direktør Lise Sannerud i Kriminalomsorgen ønsket å lage en virksomhetsstrategi som er enkel å kommunisere og som gir tydelig retning. For å få til dette, satset hun tungt på å involvere de tillitsvalgte og de ansatte. 

Luke 13: NRK jobber tverrfaglig og systematisk for å få mangfold og inkludering inn i NRKs DNA

I Hurdalsplattformen løftes inkluderende arbeidsliv frem. NRK jobber systematisk med å gjenspeile befolkningen for å levere på sitt samfunnsoppdrag. De sier at for å forstå målgruppen, må du gjenspeile målgruppen. I deres strategier for å rekruttere og beholde, jobber de tverrfaglig og systematisk for å få mangfold og inkludering inn i NRKs DNA. 

Hvordan er sammenhengen mellom mangfold og samfunnsoppdrag i din virksomhet? 

Hør hvordan NRK jobber og se eksempler fra deres daglige arbeid

Luke 10: Arbeidsgiverrollen er en viktig komponent i lederprogrammet til Skatteetaten 

God ledelse i staten er å ha et godt grep om både leder- og arbeidsgiverrollen. Skatteetaten har utviklet et ledelsesutviklingsprogram som, sammen med andre initiativer i organisasjonen, skal bidra til endringskraft. En viktig komponent er å styrke bevissthet og ferdigheter koblet til lederens arbeidsgiveransvar og utøvelsen av lederrollen. 

Hvordan jobber dere med å styrke arbeidsgiverrollen hos deres ledere? 

Luke 9: Norges Bank kjører case-NM for å tiltrekke seg fremtidig arbeidskraft   

Har du en sentralbanksjef i magen? Norges Bank har årlig en landsomfattende casekonkurranse for studenter i økonomi og finans for å gjøre seg kjent og tiltrekke seg fremtidig kompetanse. Du kan se mer om hvordan de legger opp sitt norgesmesterskap i lenkene under:  

Du kan lese mer om opplegget på Norges Banks hjemmesider:
Norges Bank Case-NM – Rentesetting i praksis (norges-bank.no) 

Luke 8: Omstilling av Tolletaten – noen viktige erfaringer 

Hvordan er det å komme inn som ny virksomhetsleder og måtte i gang med en stor omstilling? 

Tolletaten har endret sin organisering fra regionstruktur til divisjonsstruktur. Det har påvirket organisasjon, lokalisering og antall ledernivåer. I dagens luke har vi hentet frem vår egen sak hvor tolldirektør Øystein Børmer deler sine erfaringer og tips til toppledere. 

Hva har inspirert deg i 2021?

Arbeidsgiverportalen ønsker å høre hvilke saker som har inspirert deg i 2021 og håper du vil dele med å sende e-post til arbeidsgiverstotte@dfo.no 

Luke 7: Statsbygg går nye veier i rekruttering  

I ett og et halvt år har kandidatene til førstegangsintervju i Statsbygg spilt inn egen video der de svarer på spørsmål gitt av rekrutterende leder. Erfaringen har gjort at ledere i Statsbygg ikke ønsker å gå tilbake til den gamle metoden med førstegangsintervju. Statsbygg er også klar for å ta i bruk samme metode for referanseinnhenting. 

Hør HR-direktør Jan Ombudstvedt fortelle om rekruttering i Statsbygg

Statsbyggs erfaringer med videojobbintervjuer - Jan Ombudstvedt
pdf 917.2 KB

God rekruttering i staten handler både om å følge lov- og regelverk og sørge for en inkluderende prosess. Hvordan du kan få til en god rekrutteringsprosess kan du lese her:

Luke 6:  Politiet så muligheter for tilrettelegging, og ikke begrensinger, da ulykken traff 

Da Trond Hammer i politiets Delta-styrke ble lam etter en ulykke, ga lederen klar beskjed om at de ønsket å beholde hans kompetanse. I et utdrag fra DFØs webinar om tilrettelegging og inkludering, forteller Hammer hvordan han og arbeidsgiver fant løsninger og tilrettela slik at Hammer kunne fortsette sin jobb som instruktør i beredskapstroppen.   

Har du reflektert over hvilke tankesett dere kanskje ubevisst lar dere styre av når det kommer til å tilrettelegge på arbeidsplassen? 

Les mer om tilrettelegging på våre inkluderingssider: Tilrettelegging for statlige arbeidsgivere i alle ledd

Intervju med Trond Hammer

Hva har inspirert deg i 2021?

Arbeidsgiverportalen ønsker å høre hvilke saker som har inspirert deg i 2021 og håper du vil dele med å sende e-post til arbeidsgiverstotte@dfo.no 

Luke 3: Godt samarbeid mellom HR og kommunikasjon gir bedre endringsprosesser 

Har dere tenkt på hvordan HR og Kommunikasjon bør jobbe sammen i endringer og omstillinger? Vi har latt oss inspirere av direktør for brukerdialog og kommunikasjon i Mattilsynet, Andrea Kilens betraktninger rundt kommunikasjon og endring.

Luke 2: Patentstyret anskaffer seg en ny arbeidshverdag

Den nye arbeidshverdagen krever at vi må tenke nytt. Patentstyret tenker også nytt når de nå har vendt seg til innovative startups for å få hjelp til å skape aktivitetsbaserte arbeidsplasser. Her har du anskaffelsen de har ute via DFØs Startoff. Les mer om hvordan din virksomhet kan bruke DFØs StartOff

Se Patentstyrets utlysning

Oppdatert: 22. april 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord