Julepodden

Julepodden er en form for julekalender i podkastformat - for HR og ledere i staten. Her er julepodden for 2020 med nye temaer. Velkommen!

Julepodden 2020

Hvordan treffer statens arbeidsgiverstrategi din virksomhet?

Opptaket er gjort på Teams, og dessverre er lyden noe ustabil i denne episoden.

Statens personaldirektør, Gisle Norheim og leder av Arbeidsgiverrådet, Mari Trommald, snakker om hvorfor omstilling, kompetanse og arbeidsgiverrollen er de tre pillarene i statens arbeidsgiverstrategi. Strategien vil legge føringer for arbeidsgivere i staten i årene fremover.

Refleksjonsmaterialet som omtales i episoden finner du her (regjeringen.no)

Statens arbeidsgiverstrategi

Hvordan kan et HR-system støtte strategisk utvikling av virksomheten?

I 2021 vil DFØ tilby statlige virksomheter et HR-system. Hva som kommer først av moduler, og hvordan et slikt system kan hjelpe deg som jobber i HR til å ta en mer strategisk rolle i virksomheten, snakker vi om i denne episoden av Julepodden.

Hva er HR-systemet fra DFØ (dfo.no)

Kvifor nytte HR-rapportar? 

HR-strategi - Har verksemda di kompetansen som trengst for å løyse framtidige utfordringar?

Omstilling i staten sett fra en toppleders perspektiv

Hva er det som fremmer og hemmer omstilling i staten i dag? I denne episoden av Julepodden forteller DFØs direktør Hilde Singsaas om sine tanker rundt omstilling fra topplederperspektiv, om viktigheten av at ledere deler sine erfaringer rundt omstilling og hvordan et godt samarbeid med tillitsvalgte skaper de beste omstillingsprosessene.

Erfaringsdeling fra statlige virksomheter på omstilling

Fagsider om omstilling på Arbeidsgiverportalen 

Torsdag 3. desember - Hva trenger nye ledere i staten?

Er du ny som leder i staten? Synes du det er utfordrende å lede tidligere kolleger, og sette deg inn i arbeidsgiverrollen?  I denne episoden forteller Valgjerd Bakka Skauge, Per-Christian Harr og Christina Volen fra DFØ om hva nye ledere sier at de møter av utfordringer, og hvordan DFØS nye programtilbud, Ny som leder, skal gi ledere den støtten og kompetansen de trenger.

Les mer om programmet: Ny som leder

Se også: Kompetanseutvikling for ledere 

Julepodden fra 2019

Julepodden spesial: Slik jobbet Mari Velsand med Medietilsynets omstilling

Kort tid etter at Mari Velsand ble direktør for Medietilsynet, måtte hun starte en omstillingsprosess, som blant annet innebar nedbemanning. I siste episode av Julepodden 2019 forteller hun om prosessen og reflekterer over hva det betyr å omstille i en mindre statlig virksomhet.

Hvordan kan staten utnytte kompetansebanken sin bedre?

I denne episoden snakker vi om hvordan vi kan utnytte statens kompetanse bedre i lys av det nylig lanserte Mobilitetsprogrammet.

Fnn ut mer om programmet Mobilitetsprogrammet i staten

Hvordan kommuniserer du en omstilling? Og hvordan flytter du kompetanse?

I fjerde episode av Julepodden ser Valgjerd, Christina og Vibeke på omstillingprosesser i staten, og da særlig to store prosesser som berører en rekke mennesker, nemlig Helfo og Luftfartstilsynet. Du kan også lese sakene her;

Helfo-direktør: - Du må våge å være tydelig på hvorfor og hvordan når du skal gjennomføre endringer

Luftfartstilsynet:: Dette lærte Luftfartstilsynet av flyttingen

Hvordan kan du bli bedre på strategisk HR?

Når vi spør, oppgir HR-folk at de ønsker å bli mer strategiske, men hva betyr egentlig det? Og hvorfor bør HR i din virksomhet bli det? HR sitter på gull som er vitalt for enhver virksomhets mål. Hør hvordan utnytte dette bedre i denne episoden av Julepodden.

Se også:

HR-rapportar

Strategiske kompetanseutvikling

Hva er positivt og negativt med dagens hovedtariffavtaler?

Hvordan påvirker hovedtariffavtalene turnover, mulighet til å rekruttere ny kompetanse og endring i virksomheten? Vi spurte tidligere i år en rekke HR-ledere om fordelene og ulempene ved dagens hovedtariffavtaler. Hør hva vi fant.

Effektivisering i staten

Effektivisering i staten - hvor trykker skoen nå? Flere steder, skal vi tro Trond Kråkenes og Valgjerd Bakka Skauge som står bak en ny Difi-rapport om effektivisering. Her forteller de om funnene de har gjort, og hvorfor Difi anbefaler andre måter å effektivisere på enn rene ostehøvelkutt fremover i forvaltningen.

Les rapporten her (difi.no)

10 tips til å lykkes med effektivisering for ledere 

Julepodden fra 2018

Hva er HR og ledere opptatt av på tampen 2019?

Hvordan håndterer du personalsaker?

Hva gjør virksomheter som lykkes med inkludering?

Hva spør HR og ledere Difis veiledningstjeneste om?

Hvordan finner du den rette lærlingen?

Ønsker du å vite mer om hvordan dere skal ta inn en lærling?

Ønsker du å vite mer om lærefag og hva lærlingen skal gjennom, kan du se OK stats egen nettside for lærlinger i staten:

Hvordan sikre virksomheten riktig kompetanse for fremtiden?

Å utvikle riktig kompetanse i virksomheten, er et lederansvar. Ta gjerne vårt kurs i kompetanseledelse og få gode råd om hvordan:

Hvordan kan vi bli flinkere til å dele erfaringeri staten?

I tekst: Julepodden - erfaringsrommet

Erfaringsrommet er en nettside der du kan kontakte andre innen HR og ledelse i staten for å høre om deres erfaringer. 101 personer, fra HR-sjefer til ledere med personalansvar og HR-medarbeidere, ønsker å svare på dine spørsmål. Du kan også bli en kontaktperson selv. Du finner Erfaringsrommet på Arbeidsgiverportalen

Les om andre som har fått god hjelp i Erfaringsrommet:

Hvordan kan HR hjelpe mellomledere som jobber med endring?

I tekst: Julepodden - endringsledelse

Ønsker du deg et kurs i endringsledelse?

Tips til hvordan få til samhandling på tvers

Hele foredrag fra Partnerforums høstkonferanse (uio.no)

Hva skiller fjernledelse fra annen ledelse?

I tekst: Julepodden - fjernledelse

Å lede ansatte på flere geografiske lokasjoner er noe ledere i staten kjenner seg igjen i, og som de stadig gjør mer av.

Ønsker du flere tips om fjernledelse, se vårt verktøy på Arbeidsgiverportalen:

Hva kjennetegner en god ledergruppe?

I tekst: Julepodden - utvikling av ledergrupper

Trenger du et verktøy for hvordan utvikle ledergruppen din?

Trenger du et rammeverk for god ledelse?

Hvordan lager du en god HR-analyse?

Les mer om HR-rapporter eller HR-analyser på portalen og få et eksempel på en rapport

Hvorfor trenger du en HR-strategi?

I tekst: Julepodden - HR-strategi

Vil du vite mer om HR-strategi, kan du lese vår side på portalen:

Hva fremmer og hemmer omstilling i staten?

I tekst: Julepodden - omstilling 

Hva kan HR bidra med i digitaliseringsprosesser?

I tekst: Julepodden - digitalisering

Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord