Hva gjelder ved hjemmearbeid i utlandet?

Flere arbeidsgivere får spørsmål fra sine ansatte om muligheten for å utføre arbeid i utlandet for en kortere eller lenger periode.  Er det spesielle hensyn arbeidsgivere må vurdere?

I utgangspunktet kan arbeidsgiver og en arbeidstaker bli enige om at arbeidet utføres hjemmefra eller fra et annet sted.

Det er ingen felles statlig policy eller føringer om hvor hjemmearbeid eller hjemmekontor er lokalisert, slik at det blir opp til virksomheten selv å regulere dette.

Dette betyr også at du som arbeidsgiver står fritt til å innvilge ønsket om å arbeide fra et sted i utlandet. Det vil også være opp til deg som arbeidsgiver å vurdere risiko ved å tillate at arbeid utføres i utlandet knyttet opp til koronasituasjonen og for eksempel risiko for smitte, karantene mv.

Hvilke rettigheter har ansatte ved hjemmearbeid utenlands?

Dersom arbeid i utlandet ikke er del av en pålagt tjenestereise, reguleres det å jobbe fra et annet land i hovedsak av retningslinjene i Statens personalhåndbok (SPH) pkt. 10.24 hvor utgangspunktet er som følger:

Hovedtariffavtalen (HTA), sentrale og lokale særavtaler gjelder i Norge og etablerer ikke rettigheter som kan påberopes ved tjeneste i utlandet, med mindre disse tariffavtalene uttrykkelig regulerer lønns- og arbeidsforhold i utlandet.

For kortere opphold gjelder opprinnelig arbeidsavtale

Arbeidstakers lønn og øvrige arbeidsvilkår, når arbeidsstedet er i Norge, løper i utgangspunktet uendret når oppholdet er av mindre enn 1 måneds varighet. Spesielle regler og unntak er nevnt i pkt. 4.1 i retningslinjene, beskrevet i SPH pkt. 10.24.

Punkt 4.2 i retningslinjene sier at rettigheter og plikter i opprinnelig arbeidsavtale også skal gjelde for arbeidsforhold i utlandet av varighet opp til seks måneder. Det må imidlertid inngås en egen, særskilt avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker som regulerer de særlige forholdene rundt utenlandsoppholdet.

Egen arbeidsavtale utover seks måneders opphold

For opphold utover seks måneder gjelder retningslinjene pkt 4.3. hvor ytterligere regler trer inn. Da er kravet at det inngås en egen, særskilt arbeidsavtale. Særskilte regler gjelder også registrering av bolig etter reglene i folkeregistreringsloven.

Disse bestemmelsene gjelder for opphold i utlandet

Uansett oppholdets lengde er arbeidstakeren dekket av følgende bestemmelser i Hovedtariffavtalene:

  • Yrkesskadeforsikringsloven for skader påført under tjenesten
  • Hovedtariffavtalens bestemmelser om forsikring i Fellesbestemmelsene § 23 Gruppeliv og § 24
  • Sentral særavtale for reiser utenlands for statens regning
Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord