Virksomhetsplattformen - gratis kompetansestyringsverktøy for statlige virksomheter

Virksomhetsplattformen hjelper deg å sette kompetanseutvikling i system. Her finner du informasjon om hvordan du går frem for å ta den i bruk.

Virksomhetsplattformen er et gratis kompetansestyringsverktøy til alle statlige virksomheter, der ressurser kan samles, deles og utvikles og der ledere og HR kan får mulighet til å følge opp både ansatte og kurs underveis. 

Stadige endringer krever at du som leder og arbeidsgiver må jobbe målbevisst med kompetanse i virksomheten.

Om Virksomhetsplattformen

Virksomhetsplattformen ble lansert mai 2018 og tilbys som et gratis LMS (Learning Management System).

Plattformen er enkel å bruke, og DFØ gir opplæring og brukerstøtte til virksomhetens administratorer.

DFØ drifter og videreutvikler læringsplattformen i samråd med brukerne. Virksomheten må selv stå for brukerstøtte overfor sine brukere

Alt på ett sted 

Mange virksomheter benytter seg allerede av Læringsplattformen fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

Virksomhetsplattformen skiller seg fra den fordi vi tilbyr kompetansestyring. I tillegg legger Virksomhetsplattformen til rette for at den enkelte virksomhet enkelt skal kunne utvikle egne ressurser og tiltak. De gode e-læringsverktøyene som tilbys på Læringsplattformen finner du også på Virksomhetsplattformen. 

Ditt verktøy for kompetansestyring 

På Virksomhetsplattformen tar vi hensyn til at statlige virksomheter er ulike og har forskjellige behov. Derfor får hver virksomhet en lukket sone på plattformen som kan tilpasses eget behov for intern opplæring og kompetansestyring. Her kan dere dere: 

  • følge og styre virksomhetens kompetanseutvikling 
  • administrere egne e-læringskurs og arrangementer 
  • lage e-læringskurs og kompetansehevingspakker ved hjelp av et innebygget forfatterverktøy 

En arena for deling og utvikling 

Hver virksomhet kan velge om de vil dele deler av sin portefølje med andre - eller bruke andres ressurser inn i sitt kompetansehevingsarbeid. Virksomhetsplattformen har kurs utviklet av Difi/DFØ og andre statlige virksomheter – disse kan du tilby som de er, eller du kan bygge dem ut med problemstillinger som er spesifikke for din virksomhet. 

DFØ tilbyr gratis opplæring til de som skal administrere plattformen. Vi arrangerer også samlinger for å inspirere til deling av erfaringer og beste praksis.  

Virksomhetsplattformen gir Ledere og HR full oversikt over kompetanseutviklingstilbudet. I tillegg gir Virksomhetsplattformen tilgang til 

  • oversiktsrapporter over ansattes kompetanseutvikling 
  • status på enkeltkurs 
  • mulighet til å melde ansatte på tiltak  
  • godkjenning av kurspåmeldinger på e-post 

Slik blir det lettere å finne, følge opp og gjennomføre kompetansetiltak for alle ansatte. 

Slik kan du ta Virksomhetsplattformen i bruk

For å få tilgang til Virksomhetsplattformen må din virksomhet skrive en bruks- og databehandleravtale med DFØ.

Send en e-post til digital.laering@dfo.no så setter vi deg i gang.

Ofte stilte spørsmål om Virksomhetplattformen

Hva er fordelen med å bruke Virksomhetsplattformen?

Virksomhetsplattformen er et gratis kompetansestyringsverktøy som enkelt lar virksomheter utvikle egne ressurser og kurs. Du kan invitere til forelesninger og arrangementer og følge kompetanseutviklingen på virksomhets- og ansattnivå. Plattformen leger også til rette for en delingskultur som gjør at gode ressurser kan deles på tvers i staten. Kurs utviklet av Difi/DFØ og andre kan brukes som de er, eller bygges kan bygge dem ut med problemstillinger som er spesifikke for din virksomhet.   

Er vi for store/for små til å bruke Virksomhetsplattformen?

Både små og store virksomheter kan få mye utbytte av Virksomhetsplattformen. Små virksomheter med begrensede midler til kompetansetiltaksutvikling kan enkelt finne og ta i bruk ressurser utviklet av andre og få oversikt over arrangementer som kan være nyttige for deres medarbeidere.  

Virksomheter som utvikler mange verktøy, avholder arrangementer og ønsker å gjennomføre kompetanseløft for mange medarbeidere kan enkelt dele sine ressurser internt og eksternt, melde medarbeidere på tiltak og følge deres utvikling. 

Hvordan kan min virksomhet bruke Virksomhetsplattformen?

Det er dere som vet best hvordan Virksomhetsplattformen kan brukes i egen virksomhet. Vi ser at mange blant annet velger å lage egne opplæringspakker til nyansatte, opplæring av ledere og kurs som også fungerer som sjekklister for medarbeidere i deres daglige arbeid.

Mulighetene er mange. For en del kan det enkleste være ta i bruk de ressursene som allerede ligger tilgjengelig. Ikke bare vil disse tilføre nyttig kompetanse i deres virksomhet, men de kan gi inspirasjon til ressurser og arrangementer dere selv kan utvikle. 

Nyttige lenker

Persons- og bruksvilkår for Virksomhetsplattformen

Oppdatert: 2. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.