Statens arbeidsgiverstrategi

Statens arbeidsgiverpolitikk skal bidra til at statlige virksomheter oppfyller sine samfunnsoppdrag, gjennom å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere. På denne siden finner du også refleksjonsoppgaver som du kan bruke i ledergruppa.

Den kortfattede strategien skal være en rettesnor for virksomhetsledere i staten.

Refleksjonsmateriell for ledergrupper

Hvordan er arbeidsgiverstrategien relevant for din virksomhet? På regjeringen.no finner du refleksjonsoppgaver du kan ta i bruk i egen ledergruppe.

Refleksjonsmateriale for ledergrupper (regjeringen.no)

I tillegg skal alle som representerer arbeidsgivere ha nytte av strategien. Det vil være ledere med personalansvar og viktige støttespillere, som for eksempel HR-leder og -medarbeidere.

Strategiens virkeområde er det statlige tariffområdet, inkludert departementene med underliggende etater.

Den reviderte strategien har tre store hovedmål:

1. Endring og omstilling

Statlige virksomheter har høy endringskapasitet og gjennomfører gode omstillingsprosesser.

2. Kompetanse

Statlige virksomheter møter fremtidens kompetansebehov.

3. Tydelige arbeidsgivere

Statlige virksomheter har ledere som er kompetente og tydelige i arbeidsgiverrollen.

Arbeidsgiverpolitikken i praksis

Statsansatte arbeider på vegne av fellesskapet. Verdigrunnlaget for arbeidsgiverpolitikken er fire forvaltningsverdier:

  • demokrati
  • rettsikkerhet
  • faglig integritet
  • effektivitet

Der samfunnsoppdraget beskriver hvilke mål og resultater virksomhetene skal oppnå, stiller forvaltningsverdiene krav til hvordan de skal oppnås.

Fra forvaltningsverdiene utledes arbeidsgiverpolitiske verdier som åpenhet, brukerretting, effektivitet, utviklingsorientering, god ledelse og involvering av ansatte.

Slik jobber andre virksomheter med arbeidsgiverrollen

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.