God ledelse i staten

Det er forskjell på å være leder for medarbeidere, leder for ledere og toppleder. Når du beveger deg mellom disse nivåene, må du lære deg noe nytt – og du må også gi slipp på noen oppgaver. Disse sidene hjelper deg til å reflektere over din egen rolle som leder, og gir deg mer kunnskap om hvilken kompetanse du trenger på ulike ledernivåer.

""
God ledelse i staten er et rammeverk utviklet av ledelses- og kompetanseenheten i DFØ.

Lederkollegaene dine kan bidra med god støtte i utvikling av ditt eget lederskap – og for lederskapet i egen enhet og virksomhet. Bruk gjerne disse sidene som utgangspunkt for felles utvikling og støtte i håndtering av konkrete utfordringer.

Hvilke lederkompetanser må du ha?

Hva som er god ledelse i staten, varierer utfra ledernivå og virksomhet. Selv om du og dine kolleger er en stor og heterogen gruppe, vil dere møte mange av de samme utfordringene. For eksempel er dere alle ledere i en forvaltning i endring.

En felles forståelse av hvilke kompetanser ledere må ha, er nyttig for deg og dine lederkollegaer. En slik forståelse vil gjøre deg i stand til å reflektere rundt eget lederskap. Denne bevisstgjøringen kan medføre behov for ny kompetanse. I tillegg vil en felles forståelse for god ledelse være nyttig for HR-funksjoner og virksomheten forøvrig. Et slikt rammeverk kan sette retning for intern kompetanseutvikling i staten.

Vi har spurt ledere i offentlig sektor hvilke utfordringer de møter og hvilke kompetanser de trenger. Vi har tatt hensyn til strategiske føringer, som for eksempel lederplakaten, og vi har lagt til grunn forskning på ledelse for å definere fire kompetanseområder som ledere i offentlig sektor trenger:

""

Systemkompetanse – forstå systemet du er en del av

Som leder i offentlig sektor har du et viktig samfunnsansvar. Du forvalter våre felles ressurser, og det skal du gjøre til fellesskapets beste og i tråd med god forvaltningsskikk.

Les mer om systemkompetanse under:

Relasjonskompetanse - få med deg folka

For å oppnå tillit må du kommunisere godt og bygge relasjoner til dine medarbeidere. En god leder er nysgjerrig, lytter til sine ansatte og ansvarliggjør dem.

Les mer om relasjonskompetanse:

Utviklingskompetanse – skap utvikling og endring

En viktig lederoppgave fremover, vil være å sette brukerens behov i sentrum. Dette utfordrer din evne til å legge til rette for nye ideer og innovasjon.

Les mer om hvorfor du som leder bør ha utviklingskompetanse:

Resultatkompetanse – realiser gevinster

Det er forventninger til at alle statlige virksomheter skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser bedre og øke produktiviteten. Ledere har en viktig rolle i arbeidet med omstilling og effektivisering.

Les mer om resultatkompetanse:

God ledelse på ulike ledernivåer

Hva som kjennetegner god ledelse, avhenger av hvilket ledernivå du befinner deg på. Vi har definert tre ulike ledernivåer: Leder for medarbeidere, leder for ledere og toppleder. Velg nivå:

Se filmen Lederskifter hvor tre ledere i staten beskriver hvilken kompetanse de trenger for sitt nivå: 

Film: Ledere forteller om sine lederskifter i staten

 

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.