Om Statens arbeidsgiverportal

Direktorat for forvaltning og økonomistyring skal støtte og veilede arbeidsgivere, ledere og HR for å styrke arbeidsgiverfunksjonen i staten, sentralt og lokalt.

Hovedoppgaven er

  • å tilby tilgang til støtte og veiledning om arbeidsgiverpolitiske spørsmål ett sted
  • å være arenaen for kunnskap, erfaringsdeling og veiledning på områdene arbeidsgiverpolitikk, omstilling, ledelse og kompetanseutvikling
  • å formidle kunnskap, gode eksempler, maler, lenker og annet støttemateriell
  • å presentere staten som arbeidsgiver for virksomhetene, medarbeidere og omverden
  • å tilrettelegge for erfaringsdeling og læring på tvers av statlige arbeidsgivere
  • å gi faglig støtte i utvikling av kompetanse som gjør at de kan utnytte handlingsrommet som arbeidsgiver. 

Statens arbeidsgiverportal

Arbeidsgiverfunksjonen i staten skal styrkes både sentralt og lokalt. Arbeidsgiverportalen skal bidra til dette arbeidet. Portalen samler informasjon, støtte, erfaringsutveksling og veiledning på ett sted.

Arbeidsgiverportalen inneholder nyttige og relevante fagsider, gode eksempler, maler, verktøy, lenker og annet støttemateriell. Nettsidene skal også by på aktuelle nyhetssaker som berører virksomhetene.

Erfaringsrommet

Det er mye kompetanse hos arbeidsgivere, leder og HR i staten. Vi kan oppnå store effekter ved å dele dette med hverandre.

Arbeidsgiverportalen legger til rette for å dele erfaring- og kunnskap. I Erfaringsrommet på Statens arbeidsgiverportal kan dere registrere dere som kontaktperson på de fagområdene som du kan tenke deg å dele din kompetanse. Her finner du også kontaktpersoner når du ønsker å høre hva andre har av råd og tips for den problemstillingen du står ovenfor.

Statens arbeidsgiverstøtte

I mer komplekse saker er det godt å få støtte- og veiledning av fagpersoner.

I Arbeidsgiverportalen får du tilgang til Direktoratet for forvaltning og økonomistyrings (DFØ) fagpersoner på jus, HR, ledelse, kompetanse og organisering. De gir veiledning til deg som arbeider i en statlig virksomhet. Tilbakemelding gis skriftlig, på telefon eller i møter.

Vi vil også tilby samlinger eller seminarer på temaer vi ser dere etterspør mye.

 

Oppdatert: 27. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.