Mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet er et tilbud til statlige virksomheter som ønsker å lære av hverandre. Gjennom avtaler om strategiske kompetansesamarbeid settes kompetanse og ressurser i bevegelse. Formålet er å utnytte og utvikle den totale kompetansebeholdningen i staten på en enda bedre måte.

Informasjon til brukerne

Arbeidet med mobilitet er foreløpig blitt satt på pause grunnet Covid-19 og lange perioder med anbefalt hjemmekontor. Videre arbeid med mobilitet vurderes, og mer informasjon følger så snart det lar seg gjøre. 

Mobilitetsprogrammet i staten

- en pilot som skal skape mer bevegelse av kompetanse og ressurser i forvaltningen. 

 

Fakta om mobilitetsprogrammet

Mobilitetsprogrammet ble utviklet i samarbeid mellom Direktorat for forvaltning- og økonomistyring (DFØ) og DSS (Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon) på oppdrag fra KMD. Gjennom å etablere et strukturert, forutsigbart og mer fleksibelt tilbud er formålet å bidra til økt mobilitet i forvaltningen. Mobilitetsprogrammet skal være en nyttig og relevant læringsarena for medarbeidere og ledere i statlige virksomheter, som gjør det enklere for kompetanse og ressurser å bevege seg mellom virksomheter.

Oppdatert: 14. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.