Medarbeiderundersøking

Medarbeiderundersøkinga er ei kilde til kunnskap og innsikt i arbeidstilhøva i verksemda di. Bruk resultata frå undersøkinga til målretta å utvikle organisasjonen din.

Under finn du ein prosess for korleis du gjer ei medarbeidarundersøking:

MUST - tilbod om verktøy for medarbeiderundersøking i verksemda

Medarbeidarundersøking i staten. MUST kan tilpassast kvar verksemd, og er eit gratis tilbod til alle verksemder innan statleg tariffområde.

Statsansatteundersøkelsen

DFØ er ansvarleg for Statsansatteundersøkelsen på oppdrag frå Kommunal- og distriktsdepartementet. Statsansatteundersøkelsen i staten gjerast blant eit tilfeldig utval statlege ansatte. Sist undersøking vart gjennomført i 2021.

Sjå resultat frå undersøkinga

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord