Medarbeiderundersøking

Medarbeiderundersøkinga er ei kilde til kunnskap og innsikt i arbeidstilhøva i di verksemd. Bruk resultata frå undersøkinga til ei målretta utvikling av organisasjonen din.

Under finn du ein prosess for medarbeidarundersøking:

MUST - nytt verktøy for medarbeiderundersøking i staten

I slutten av fyrste kvarta 2022 lanserer DFØ og Statens arbeidsmiljøinsitutt, MUST, Medarbeidarundersøking i staten. MUST vil vere eit gratis tilbod til alle verksemder i staten.

Statsansatteundersøkelsen

Difi har fleire gonger gjennomført den store medarbeiderundersøkinga i staten på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Denne skifta namn i 2018 til Statsansatteundersøkelsen.

Statsansatteundersøkelsen i staten gjerast blant eit tilfeldig utval statlege ansatte. Undersøkinga er gjennomført i 2021, men resultata er ikkje klare enno.

Sjå tidlegare undersøking:

Oppdatert: 6. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord