Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

MUST er en medarbeiderundersøkelse utviklet til bruk for statlige virksomheter. Den legger vekt på arbeidsmiljøfaktorer og er utviklet av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

illustrasjon av arbeidsmiljø
Illustrasjon: DFØ

Ved aktivt å bruke resultatet fra undersøkelsen, og det utviklede støttemateriellet fra DFØ som dere finner på disse sidene, vil Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST) være et viktig bidrag til:

  • å utvikle arbeidsmiljøet i virksomheten
  • å bedre samarbeidet mellom de sentrale arbeidsmiljøaktørene
  • å løfte arbeidsmiljø inn i styringen  

Etter gjennomført kartlegging vil virksomheten få resultatene i form av presentasjoner som blant annet viser risikofaktorer og beskyttende faktorer.

Hva får du ved å velge MUST? 

Som virksomhet får dere støttemateriell som følger arbeidsmiljøaktørene og HR gjennom fasene beslutning, forberedelser, gjennomføring og oppfølging. Materiellet finner dere fordelt på de aktuelle fasene under.  

Om dere har behov for mer bistand, finner du støttemateriell til å gjøre en anskaffelse i forberedelsesfasen.

Den tekniske plattformen for MUST er gratis for virksomheter i statlig tariffområde.  Etter at dere har gått gjennom beslutningsfasen og virksomheten har forberedt seg på å ta i bruk MUST, bestiller dere tilgang under fasen Gjennomføre MUST i virksomheten. Se også tidsintervaller for når du kan bestille MUST på siden om gjennomføring i virksomheten.

Ulike faser i MUST

Dette er Medarbeiderundersøkelsen i staten (MUST)

Medarbeiderundersøkelsen i staten er en vitenskapelig kvalitetssikret undersøkelse der hovedstammen har cirka 70 spørsmål om faktorer som har betydning for de ansattes helse, trivsel og fravær.

Tilleggstema

Undersøkelsen inneholder flere tilleggstemaer. Spørsmålene i disse modulene er innen organisasjonsendring, brukernærhet, ledelse, kontorløsning, selvvurdert arbeidsprestasjon, fremtidens arbeidsmiljø og opplæring eller kompetanseutvikling.

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.