Statens arbeidsgiverstøtte

Har din virksomhet en konkret sak eller problemstilling dere trenger hjelp til? Gjennom Statens arbeidsgiverstøtte kan du kontakte fagpersoner på ulike felt innen arbeidsgiverfeltet.

Arbeidsgiverstøtte er en lukket tjeneste for HR og ledere i statlige virksomheter. Du må lage deg en bruker og logge deg inn for å kontakte oss.

Vi i Statens arbeidsgiverstøtte utgjør, sammen med Arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), statens sentrale arbeidsgiverfunksjon.  Arbeidsgiverstøttes oppgave er å gi svar og råd om relevant arbeidsrettslig regel- og avtaleverk for statlige virksomheter. Dette gjelder også hvordan avtalene (hovedtariffavtalene, hovedavtalen og sentrale særavtaler) skal forstås, fortolkes og praktiseres.

KDD støtter Arbeidsgiverstøtte i deres arbeid, og DFØS råd og svar er i samsvar med KDDs forståelse. Dersom virksomheter har problemstillinger som fordrer videre avklaring, vil vi bringe saken videre til KDD.

Støtte i omstillingsprosesser

Statens arbeidsgiverstøtte kan bistå virksomheter i konkrete omstillingsprosesser.  Eksempler på bistand kan være alt fra å delta i planleggingen av en omstillingsprosess til å kvalitetssikre enkeltelementer i omstillingsarbeidet. Vi kan også delta som en diskusjonspartner underveis i omstillingen.

Form og innhold på bistanden kan vi diskutere hvis virksomheten din sender oss en forespørsel om dette. Henvendelsen sender dere som vanlig gjennom kontaktpunktet øverst på denne siden.

Ønsker du å utveksle erfaringer med kolleger i staten, anbefaler vi deg å sjekke ut Erfaringsrommet.

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål?

Fikk du ikke svar på ditt spørsmål? Det er viktig at du sier fra slik at vi kan bedre! Send oss en e-post på arbeidsgiverstotte@dfo.no. Dine tilbakemeldinger er viktige for oss! Er du ikke fornøyd med tjenesten, kan du kontakte avdelingsdirektør Joar Sæterdal Vik på e-post: Joar.Saeterdal.Vik@dfo.no.

Oppdatert: 11. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord