Partsamarbeid og medbestemmelse

For å sikre at vi får løst samfunnsoppdraget og jobben vår på best mulig måte, har de sentrale partene i staten på arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden inngått avtaler som sikrer samarbeid og medbestemmelse. 

I Norge har vi en lang tradisjon for å finne løsninger mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Som virksomhetsleder, HR eller leder med personalansvar representerer du arbeidsgiversiden i samarbeid og medbestemmelse, og dere har ulikt ansvar og roller.

Hvilket ansvar for samarbeid og medbestemmelse som ligger til din rolle, kan du lese mer om på disse sidene.

Kort forklart: Hovedavtalen

Viktige avtaler som regulerer samarbeid og medbestemmelse

Hovedavtalen gir arbeidstakerne rett til medbestemmelse på egen arbeidssituasjon, og beskriver hvordan arbeidsgiver og arbeidstaker skal samarbeide for å få til dette.

Kort forklart: Hovedtariffavtalene

Hovedavtalen i staten (regjeringen.no)

Hovedtariffavtalene gir medarbeideren, via de tillitsvalgte, lov til å forhandle generelle lønns- og arbeidsvilkår.

Hovedtariffavtalene i staten (regjeringen.no)

Kort forklart: Partene i hovedavtalen

De sentrale partene i hovedavtalen og hovedtariffavtalen er LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne og Kommunal- og distriktsdepartementett.

Avtalene praktiseres av de lokale representantene for partene i virksomhetene. 

Ledere og tillitsvalgte har begge ansvar for å sikre medbestemmelsen til de ansatte, men de har ulike roller og oppgaver. 

De tillitsvalgte representerer arbeidstakerne, mens det er øverste leder som representerer arbeidsgiver i virksomheten. Vi kaller disse for partene. 

Virksomhetsleders rolle i partssamarbeidet

Leder med personalansvars rolle i partssamarbeidet

Filmene på disse sidene er hentet fra e-læringskurset «Samarbeid og medbestemmelse», som er utviklet i samarbeid med partene i staten. 

Ønsker du å vite mer?

E-læringskurs:

Samarbeid og medbestemmelse - for ledere og tillitsvalgte (Læringsplattformen)

Fagsider:
Omstilling og endring: Mer om å sikre medbestemmelse når du skal gjennomføre en omstilling.

Endringsledelse - hvordan lede i endring, roller og ansvar

Hvordan forstå politiske beslutninger? (PDF)

Podkast:
Den norske modellen (15 min)
Transkribert: Den norske modellen (PDF),  The Norwegian Model (PDF) (English translation)

Hvordan er det å være part? (13 min) 
Transkribert: Lokalt samarbeid (PDF), Local co-operation (PDF) (English translation)

Podkastene er fra 2016, men er like aktuelle i dag

Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord