Medbestemmelse i lønnsutvikling

I staten blir lønn- og arbeidsvilkår regulert av hovedtariffavtalene. Det vil si at du som leder ikke selv kan beslutte lønnsutvikling for dine medarbeidere, men at dette må gå via partssamarbeidet.

Kort fortalt: Hovedtariffavtalene

Hva regulerer hovedtariffavtalene?

Hovedtariffavtalene er avtaler om generelle lønns- og arbeidsvilkår for ansatte i staten. Bestemmelser om overtidsbetaling, arbeidstid, rett til lønn under sykdom og seniorpolitiske tiltak, er eksempler på lønns- og arbeidsvilkår som reguleres i hovedtariffavtalene. Dette er bestemmelser som partene sentralt har forhandlet fram, og som partene lokalt må følge opp i virksomheten. 

Partene sentralt har i hovedtariffavtalene blitt enige om hvilke saker som partene lokalt skal samarbeide om, og hvordan de skal samarbeide i disse sakene. Det årlige lokale lønnsoppgjøret er den viktigste saken, men partene lokalt skal også samarbeide om andre saker som berører arbeidstakernes lønnsvilkår.

Det er de sentrale partene (LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne ) i staten som inngår hovedtariffavtalene. Det er to hovedtariffavtaler i staten. Arbeidsgiver og de tillitsvalgte må samarbeide gjennom å informeredrøfte eller forhandle saker som er nevnt i avtalen. Samarbeidet foregår både sentralt og lokalt i virksomheten.

Sett deg inn i virksomhetens lokale lønnspolitikk

Alle virksomheter skal ha en en lokal lønnspolitikk. Partene lokalt blir enige om en lønnspolitikk som er tilpasset virksomhetenes forhold og behov, og den skal danne grunnlaget for et godt samarbeid. Lønnspolitikken skal vise deg som leder hvordan lønnssystemet skal brukes, og hvilke lønnstiltak dere skal benytte for å nå virksomhetens mål. 

Partene forhandler lønnskravene i virksomheten

I virksomheten er det arbeidsgiver med fullmakt (ofte HR) og tillitsvalgte som kan drøfte og forhandle lønn. I forhandlinger skal arbeidsgiver og tillitsvalgte komme fram til en felles enighet. Om det ikke skjer, blir det brudd og mekling.

Leders oppgave i saker om stilling og lønn

Under ser du noen vanlige eksempler som berører saker om lønnsutvikling, og hva som er din rolle som leder. 

Ved årlige lokale lønnsforhandlinger: Du som leder har ansvar for å vurdere lønnen til alle dine ansatte, og du sender inn lønnskrav etter de fastsatte kriteriene i virksomhetens lokale lønnspolitikk. Vurdering skal skje med bakgrunn i virksomhetens behov, det vil si etter fastsatte kriterier i virksomhetens lønnspolitikk. Det er arbeidsgiver med fullmakt og de tillitsvalgte fra alle arbeidstakerorganisasjonene som forhandle om fordelingen av den lokale lønnspotten.

Lønnsutvikling i staten og lønnsforhandlinger - opplæring for leder
pptx 1.7 MB

Når du får lønnskrav fra den ansatte: Du og den enkelte ansatte kan ikke forhandle lønn eller endring i stillingskode. Det finnes en egen bestemmelse i hovedtariffavtalene som åpner for at partene kan avtale stillingskode- og lønnsendring. Kontakt din lokale HR-avdeling for å få veiledning. 

Ta en dilemmatrening i lønnskrav

Sara og Vivian er ikke fornøyde med sin lønnsutvikling. Men når kan de fremme lønnskrav, hva styres lønnsutviklingen av og hva har ledere rom til å tilby dem?

Når det er særlige vanskeligheter med å rekruttere eller beholde spesielt kvalifisert arbeidskraft: Det finnes en egen bestemmelse i hovedtariffavtalene som åpner for at partene kan avtale lønnsendring. Ta kontakt med din HR-avdeling.

Ved vesentlig endring i stillingen: Det finnes en egen bestemmelser i hovedtariffavtalen som åpner for at partene kan avtale lønnsendring. Ta kontakt med din HR-avdeling.

Når ansatte ønsker kompetanseutvikling og studiepenger:  Avklar omfang, kostnader og behov for fri. Sjekk med din HR-avdeling hva som er retningslinjer i din virksomhet.

Oppdatert: 2. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.