Statens satser innenlands

Her finner du statens satser for reise og kost innenlands.

Siden er oppdaterte etter nye satser for 2023

Hva er en innenlandsreise?

En innenlandsreise er pålagte eller godkjente reiser i Norge, Svalbard, Bjørnøya, Hopen og Jan Mayen og til Antarktis og biland, som er områder underlagt norsk kontroll.  

Utgifter til kost (§ 9)

For reiser over 15 km og som varer utover 6 timer, dekkes utgifter til måltider etter satsene i a)-d):

a) Reiser over 12 timer med overnatting

 872 kroner

b) Reiser fra og med seks timer og til og med 12 timer

342 kroner

c) Reiser over 12 timer uten overnatting

637 kroner
d) Reiser som varer utover hele døgn Kost dekkes etter b) eller c)

Skatteetaten opererer også med «pensjonatsats» og «brakkesats». Dette er ikke satser som fremgår av Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Se Skatteetatens for disse satsene.

Måltidstrekk av utgifter til kost

Måltidstrekk av utgifter til kost dersom enkelte måltider dekkes av andre enn arbeidstakeren:

  • Frokost: 20 prosent av den aktuelle satsen
  • Lunsj: 30 prosent av den aktuelle satsen
  • Middag: 50 prosent av den aktuelle satsen

Det foretas også måltidstrekk dersom kost er inkludert i billettutgiftene.

Utgifter til overnatting (§10)

Overnatting på hotell og lignende dekkes etter regning. 

Arbeidsgiver må sørge for at overnattingsstedet tilfredsstiller nødvendige krav til sikkerhet, kommunikasjon og komfort innenfor en forsvarlig kostnadsramme og tilgjengelig overnattingsmuligheter på stedet.

Ulegitimert sats er 435 kroner per døgn.

Bruk av egen bil (§6)

Kilometergodgjørelse   4,48 kroner per kilometer

Mer informasjon om bruk av egen bil, se Skatteetatens sider:

Tilleggssatser:

For kjøring på skogs- og anleggsveier

1,00 kroner per kilometer
Bruk av tilhenger 1,00 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med andre arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer

Bruk av andre egne fremkomstmidler (§7)

Motorsykkel over 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,95 kroner per kilometer
Moped og motorsykkel opp til og med 125 kubikkcentimeter (ccm) 2,00 kroner per kilometer
Snøscooter og ATV 10 kroner per kilometer
Båt med motor 7,50 kroner per kilometer
Passasjertillegg når det tas med arbeidstakere på oppdrag 1,00 kroner per kilometer per arbeidstaker
Oversikt over tidligere ulegitimerte satser innenlands

 

Oppdatert: 9. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.