Hvordan lede i endring

Enhver endring byr på både utfordringer og muligheter. Utfordringene er lette å få øye på. Mulighetene krever både refleksjon over tidligere erfaring og utforskning av nye måter å gjøre ting på.

Under følger fem steg til hvordan du kan gripe an endringen du skal lede, både overfor deg selv og overfor medarbeiderne du skal lede gjennom prosessen.

Illustrasjon av system

1. Ta eierskap til endringen

Å ta eierskap innebærer å ta et aktivt standpunkt til endringen. 

Dette vil gjøre deg mer bevisst på hvordan du vil opptre som leder. Les mer om hvordan du kan jobbe med å ta eierskap til endringen.

illustrasjon på å jobbe med relasjoner

2. Fortell dine medarbeidere hvorfor endringen skjer 

I en endringsprosess er god kommunikasjon en av lederens viktigste oppgaver.

Les mer om hvordan du kommuniserer på en måte som sikrer forståelse og bidrar til engasjement.

illustrasjon på graf

3. Finn balansen mellom utvikling og stabilitet 

Å finne balansen i en endringsprosess handler ofte om å prioritere og sikre stabilitet for både deg og medarbeiderne.

Les mer om hvordan du finner den gode balansen.

Illustrasjon av resultater

4. Snu motstand til motivasjon

All endring medfører usikkerhet som medarbeiderne reagerer ulikt på.

Les mer om hvordan du kan skape trygge og gode rammer for endringen. 

5. Vær beredt på det som kan komme

Illustrasjon at noen går fremover

Å være beredt innebærer å ligge i forkant og å løfte blikket. Medarbeiderne er en viktig del av dette arbeidet.

Les mer om hvordan du kan gjøre dette til en grunnleggende innstilling.

Oppdatert: 17. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.