Administrativ ansettelse

En administrativ ansettelse innebærer en forenklet ansettelsesprosess. 

Midlertidige ansettelser av kortere varighet kan foretas gjennom en enklere ansettelsesprosedyre (såkalt administrativ ansettelse) enn den prosessen du må følge for midlertidige ansettelser av lenger varighet og for faste ansettelser.  

En administrativ ansettelse betyr at du som leder kan ansette en person uten at stillingen må lyses ut eksternt etter statsansatteloven § 4. Administrative ansettelser kan også gjøres uten at ansettelsen følger reglene om innstilling og behandling i ansettelsesråd, jf statsansatteloven §§ 5 og 6. 

I utgangspunktet gjelder adgangen for administrativ ansettelse for midlertidige ansettelser av mindre enn 6 måneders varighet, men du kan gjøre ansettelser av inntil 12 måneders varighet når dette er tatt inn i virksomhetens personalreglement.  

Du må ha lovhjemmel for midlertidig ansettelse, jf statsansatteloven § 9, første ledd. Ordningen skal ikke benyttes som en generell adgang til å ansette midlertidig for å unngå faste ansettelser. 

 

Oppdatert: 20. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.