Fast ansatt

Hovedregelen er at alle statsansatte skal ansettes fast.

Statsansatte er betegnelsen på alle arbeidstakere i staten som ikke er embetsmenn.  Reglene for fast ansettelse står i statsansatteloven § 9 nr. 1.

Det er en sentral del av arbeidsgivers styringsrett å ansette den de vil. Men ansettelsen skal være betryggende og rettferdig. Det er viktig at innbyggerne, og at de som konkurrerer om stillinger i statsforvaltningen, har tillit til at personene som blir ansatte er de best kvalifiserte.

For å ivareta disse hensynene er ansettelsesprosessen i staten sterkt regelstyrte prosesser.

Ansettelsesordningen i staten skal sikre at forvaltningen opptrer i tråd med allment aksepterte, forvaltningsrettslige saksbehandlingsprinsipper. Dette innebærer blant annet krav til likebehandling, tydelige, klare og lett forståelige saksbehandlingsregler og at avgjørelsene er etterprøvbare.

Hvordan en ansettelsesprosess skal foregå, kan du lese i kapittelet om ansettelse i Statens personalhåndbok 2.

 

Oppdatert: 27. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.