Hovedavtalen (HA)

Intensjonen med hovedavtalen er å sikre et best mulig samarbeidsgrunnlag mellom arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden til det beste for virksomheten.

Hovedavtalen er inngått mellom Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Unio og Akademikerne. 

I hovedavtalen er partene blitt enige om hvordan arbeidstakernes rett til medbestemmelse skal utøves i saker som berører arbeidstakernes arbeidssituasjon.

Hovedavtalen inneholder de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet. Her finnes de generelle bestemmelsene om forhandlings- og samarbeidsforhold mellom arbeidsgivere og arbeidstakere.

Et av formålene med hovedavtalen er å sikre arbeidstakerne medbestemmelse på hvordan arbeidsplassen deres skal organiseres, og hvordan arbeidsmetodene skal utvikles.

Hovedavtalen spesifiserer hvem som skal samarbeide, hvilke saker de skal samarbeide om, og rammene for hvordan samarbeidet skal foregå.

Hovedavtalen med departementets kommentarer finner du under:

Oppdatert: 9. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.