Særavtaler

Kommunal- og distriksdepartementet (KDD) inngår en rekke sentrale avtaler med hovedsammenslutningene.

Særavtaler kan inngås der hvor hovedtariffavtalene i staten ikke direkte regulerer et spørsmål om lønns- og arbeidsvilkår og de uttrykkelig eller forutsetningsvis åpner for at de kan fravikes gjennom særskilte forhandlinger. Særavtaler som er inngått mellom de sentrale parter kan ikke fravikes med mindre dette er uttrykkelig fastsatt i særavtalen, eller KDD og hovedsammenslutningene er blitt enige om fravik. 

Liste over de viktigste særavtalene

Arbeidstid, ferie og permisjoner, lønn mv.

Kompetanseutvikling

Omstilling

Reiseavtaler mv.

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.