Statens personalhåndbok

Statens personalhåndbok publiseres gjennom lovdata.no sammen med Norges lover, forskrifter, rettsavgjørelser og andre rettskilder.

Dette inneholder personalhåndboka

  • en oversikt over og en fortolkning av sentrale lover, tariffavtaler og administrative bestemmelser om tilsetting, lønns- og arbeidsvilkår, opphør av tilsettingsforhold og medbestemmelse i statlige arbeidsforhold
  • departementets prinsippavgjørelser og retningslinjer som er trukket opp på grunnlag av praksis
  • maler og veiledninger

Lenker til kapitler i Statens personalhåndbok

I Statens personalhåndbok er det gitt regler om en rekke temaer. Her er lenker til lovens kapitler hos Lovdata:

Kapittel 1. Staten som arbeidsgiver – personalpolitiske føringer og satsningsområder
Kapittel 2. Ansettelse og opphør av tjeneste
Kapittel 3. Arbeidstid
Kapittel 4. Forsikrings- og erstatningsordninger i staten
Kapittel 5. Pensjon
Kapittel 6. Forhandlingsordningen i staten
Kapittel 7. Hovedtariffavtalene i staten
Kapittel 8. Medbestemmelse – Hovedavtalen i staten – Omstilling
Kapittel 9. Sentrale avtaler med kommentarer
Kapittel 10. Administrative bestemmelser og kgl.res
Kapittel 11. Kommentarer til lover og forskrifter
Kapittel 12. Veiledninger/maler

 

Oppdatert: 2. januar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.