Inngå kompetansesamarbeid

Kompetansesamarbeid mellom virksomheter åpner opp et internt kompetansemarked i staten. Medarbeidere som flytter på seg bygger ny kompetanse, høster viktige erfaringer og lærer å se utfordringer fra flere vinkler. Det bidrar til bedre samarbeid, deling og læring på virksomhetsnivå.

Informasjon til brukerne

Arbeidet med mobilitet er foreløpig blitt satt på pause grunnet Covid-19 og lange perioder med anbefalt hjemmekontor. Videre arbeid med mobilitet vurderes, og mer informasjon følger så snart det lar seg gjøre. 

Hvordan finne virksomheter å samarbeide med?

Illustrasjon over virksomheter i Norge

I staten er det nesten 200 virksomheter. En velkjent utfordring er å finne sammen på tvers av sektorer og siloer. Mobilitetsprogrammet er en arena for kompetanseutvikling gjennom utveksling mellom virksomheter. Et kompetansesamarbeid kan gjennomføres på ulike måter. Virksomhetene kan enten sende ut, ta imot eller gjøre et gjensidig bytte av medarbeidere. Samarbeidsavtalen forplikter og forankrer samarbeidet, og avklarer forventninger, formål, rammer og betingelser. 

Gode spørsmål for å finne å finne relevante samarbeidspartnere er eksempelvis: 

  • Hvilke virksomheter har din virksomhet strategiske og faglige grenseflater mot? 
  • Er det arbeidsområder, funksjoner eller oppgaver dere har til felles med andre?
  • Trenger dere et blikk utenfra i konkrete prosjekter eller oppdrag? 
  • Er dere nysgjerrige på hvordan andre virksomheter jobber, og hvilke metoder og verktøy de anvender? 
  • Har dere konkrete kompetansegap som kan fylles gjennom å hente inn eller sende ut medarbeidere? 

En oversikt alle statlige virksomheter) (departementer og underliggende virksomheter) finner du her på dfo.no.

Ulike former for utveksling

Utvekslingen gjennomføres enten som hospitering, rotasjon eller kortere utveksling. Virksomhetene kommer i fellesskap frem til hvilken ordning som passer dem best, med utgangspunkt i formål og ønsket effekt. 

Utveksling

Utveksling innebærer et kortere opphold i en annen virksomhet for inspirasjon og praksisdeling. Utveksling egner seg godt når formålet er å få innsikt i hvordan andre virksomheters praksis og hvordan de løser konkrete oppgaver, funksjoner eller roller. Anbefalt varighet kan være fra 2 uker til 2 måneder.

Rotasjon

Rotasjon innebærer at to virksomheter har en gjensidig utveksling av medarbeidere som arbeider på samme fagområde eller har tilsvarende oppgaver. Rotasjon egner seg godt når formålet er kompetansedeling, opplæring eller etablering av tettere samarbeid innenfor et begrenset fagområde eller funksjon. Anbefalt varighet for rotasjon kan være 3 til 6 måneder.

Hospitering

Hospitering innebærer midlertidig bytte av arbeidssted av litt lengre varighet. Hospitering egner seg når formålet er kompetanseheving og kompetansedeling gjennom arbeid med konkrete oppdrag og oppgaver. Hospitering gir en helhetlig forståelse av den andre virksomhetens arbeidsmåter, kultur og praksis. Anbefalt varighet på et hospiteringsopphold er inntil 6 måneder.

Anbefalinger

Erfaringer og innspill fra målgruppen ligger til grunn for utformingen av Mobilitetsprogrammet. Rammene i programmet skal gjøre det enkelt og forutsigbart og å delta, og derfor anbefales følgende:

  • Samarbeidsavtale inngås mellom to eller flere virksomheter. Utveksling av kompetanse og ressurser bør være gjensidig , men det er ikke et krav.
  • Anbefalt varighet for kompetansesamarbeid i regi av Mobilitetsprogrammet er inntil 6 måneder . Dette fordi det skal være foutsigbart for avgivende arbeidsgiver at utvekslingen er for en avgrenset tidsperiode.
  • Medarbeider på utveksling  forblir i sin stilling hos avgivende arbeidsgiver , mottar sin lønn og beholder sine rettigheter og forpliktelser der.
  • Medarbeider på utveksling bør arbeide 100 prosent der de er på utveksling.

 

Oppdatert: 14. september 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.