Om lønnssystemet i staten

Lønnssystemet i staten er beskrevet i hovedtariffavtalene. Som leder bør du ha oversikt over hvilket handlingsrom du har.

For ledere: Hva er ditt ansvar i lønnsforhandlinger?

Det er hovedsammenslutningene og Kommunal- og distriktsdepartementet som årlig forhandler tariffavtalene.

Det er to hovedtariffavtaler i staten som gir rammer for:

  • fastsetting av lønn ved ansettelser
  • lønnsendringer gjennom forhandlinger med lokale tillitsvalgte
  • variable tillegg og ulike ulempetillegg

Som arbeidsgiver må du forholde deg til begge hovedtariffavtalene, og skaffe deg oversikt over lønnsfastsettelse og  prosessen om årlige lokale lønnsforhandlinger.

Gjeldende for hovedtariffavtalen for 2020 - 2022 

Virkningstidspunktet er 16. september 2020 er for de  gjeldende hovedtariffavtalene. Avtakene gjelder til og med 30.april 2022.

Medlemskap i organisasjon binder for hele avtaleperioden. Ansatte, som har skiftet organisasjon som tilhører et annet tariffområde etter 16.september 2020, vil være omfattet av ny hovedtariffavtale for det forbundet vedkommende har meldt seg inn i når det er inngått ny hovedtariffavtale. Vanligvis utløper hovedtariffavtalene 30. april. 

De uorganiserte er ikke tariffbundet til noen organisasjon. Deres lønns- og arbeidsvilkår fastsettes etter LO-, Unio- og YS - avtalen (største bruker sentralt). Dersom de melder seg inn i en organisasjon, er de bundet til denne organisasjons avtale fra og med innmeldingsdag. Dette gjelder gjennom hele tariffperioden. 

Begge avtalene sier at ansatte skal innplasseres i en stillingskode. I tillegg vil enkelte stillingskoder være knyttet opp mot et system for automatisk lønnsopprykk knyttet til ansiennitet.

Lytt til podkast om den norske modellen og trepartssamarbeidet

Podkasten i tekstversjon
Hva er den norske modellen, og er den en suksess?  Ragnar Ihle Bøhn og Alexander Iversen diskutere og komme med synspunkter fra både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden (PDF).

What is the Norwegian model? And is it a success? Ragnar Ihle Bøhn and Alexander Iversen discuss (PDF)

Aktuelle lenker:

Jobber du i HR? Da har vi laget en opplæring som du kan bruke og tilpasse i internopplæring av ledere i din virksomhet:

Oppdatert: 11. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord