Avklaring om passasjertillegget i reiseavtalen

Departementet har publisert sine kommentarer til reiseavtalene. Under tar vi med et par punkter.

Kommentar til statens reiseavtale – personalmelding (lovdata.no)

Statens reiseavtaler gjelder fra 22. juni til og med 31.desember 2019. Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet publisert sine kommentarer til avtalen.

Et par av punktene i avtalen har skapt noe forvirring, blant annet passasjertillegget når en arbeidstaker bruker egen bil på oppdrag og tar med kolleger i bilen.

Passasjertillegg

Satsen for kilometergodtgjørelse er 3,90 kroner per kilometer. I tillegg til dette gis det ytterligere tillegg for kjøring på skogs- og anleggsveier, når det er nødvendig med tilhenger og når du tar med passasjerer i bilen, det såkalte passasjertillegget.

Med arbeidstaker menes her passasjerer som har oppdrag for det offentlige. For at det skal kreves passasjertillegg for disse, må det innhentes forhåndsgodkjenning fra arbeidsgiver.
Det gis 1,00 krone per kilometer per passasjer.

Måltidstrekk

Under punktet Utgifter til kost, klargjøres:

Det foretas ikke måltidstrekk ved enkel servering. Det foretas ikke måltidstrekk for frokost når ulegitimert nattillegg benyttes.

Måltidstrekket kan ikke overstige kostsatsen for den aktuelle dag.

For departementets kommentarer til innelandsavtalen:

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands – med kommentarer (Statens personalhåndbok 9.2)

For departementets kommentarer rundt utenlandsavtalen:

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenlands – med kommentarer (Statens personalhåndbok 9.3)

 

Publisert: 24. oktober 2018 Oppdatert: 24. juni 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.