DFØ lanserer et nytt e-læringskurs i grunnleggende forvaltningskompetanse  

Statsansatte har ulik utdanningsbakgrunn og erfaring. Felles for oss alle er imidlertid at vi må ha en god, grunnleggende forvaltningskompetanse. Det er viktig for tilliten og for samfunnsoppdraget vi skal løse. Derfor har vi i DFØ utviklet et kurs i forvaltningskompetanse som du som leder kan bruke i din enhet.

" "
Foto: DFØ
E-læringskurset Forvaltningsreisen er et nytt tilbud fra DFØ som lanseres 19. april.

Norsk forvaltning har høy tillit hos befolkningen. Med tillit kommer også forventinger til at vi utfører arbeidet vårt i tråd med lover og regelverk og at vi utfører det effektivt. Det er også forventninger fra borgernes side om å bli tatt imot og behandlet med respekt og verdighet. 

DFØs nye kurs i grunnleggende forvaltningskompetanse vil styrke statsansattes kompetanse på dette feltet, og være et bidrag til at virksomhetene utfører sitt samfunnsoppdrag på en bedre måte.  

Hva er grunnleggende forvaltningskompetanse? 

Vi som jobber i staten, må ha kunnskap om staten som en del av et demokratisk politisk system og statsforvaltningens særtrekk og virke.  

Vi må også ha ferdigheter til å løse våre oppgaver og utøve vår rolle i tråd med krav og forventninger nedfelt iblant annet lover og regelverk.  

Å være vel kjent med forvaltningsverdiene og andre ulovfestede normer som rammer for vårt arbeid, rolle og oppførsel, og kunne anvende disse er også viktig kompetanse å ha som statsansatt. 

Hvem er målgruppen for kurset? 

Medarbeidere og ledere som jobber i statlige virksomheter med ulik grad av arbeidserfaring fra staten er målgruppen for kurset.  

Hvordan skal du ta kurset i bruk? 

Det nye e-læringskurset skal kunne stå alene som et individuelt opplæringstiltak. Vår erfaring er imidlertid at den beste læringen skjer om virksomhetene tar dette som et felles kompetanseløft i egen virksomhet og kobler det til virksomhetsspesifikke problemstillinger. Derfor er kurset både for nyansatte og erfarne. De erfarne er viktige ressurser i dette kurset. De kan brukes i interne diskusjoner og refleksjoner, de har kjent til dilemmaer i praksis og har mye taus kunnskap som de kan formidle til mindre erfarne kolleger.  

Vi har også utviklet veilednings- og implementeringsmateriell for ledere, HR og opplæringsansvarlige om hvordan de kan legge til rette for diskusjon og refleksjon internt for å få mest mulig nytte av e-læringskurset.  

Hva lærer du i e-læringskurset? 

Kurset består av ni fagmoduler som gir deg innføring i blant annet: 

 • forvaltningsverdiene  
 • hvem gjør hva i staten 
 • hvordan statsforvaltningen er organisert og styrt 
 • hvordan politikken blir utformet og iverksatt
 • hvordan EØS-avtalen påvirker norsk lovgivning 
 • hvordan vi skriver klart og involverer brukerne 
 • hvordan vi forvalter tilliten befolkningen har til oss 
 • hvordan du kan påvirke din arbeidshverdag 

Det tar ca. 60 minutter å gjennomføre hele kurset. Kursdeltakeren er aktiv gjennom hele kurset, fordi læringsinnholdet er formidlet gjennom interaksjoner og oppgaver. 

Hvorfor et kompetansetilbud i grunnleggende forvaltningskompetanse? 

I 2021 gjennomførte vi en kartlegging blant HR-ledere i statsforvaltningen, medlemmer i Arbeidsgiverrådet og departementsrådsgruppen Kjernegruppe Kompetanse.

Formålet var å skaffe et oppdatert behovsbilde på fremtidens kompetansebehov og å styrke kunnskapsgrunnlaget for prioritering av hvilke tverrgående kompetansebehov og -tiltak som bør styrkes. Grunnleggende forvaltningskompetanse var et av to andre kompetanseområder som ble trukket fram av statlige ledere og HR som det er behov for å styrke fremover. 

Siden da har vi i DFØ jobbet med å utvikle nye kompetansetiltak innen grunnleggende forvaltningskompetanse. I 2023 vil vi lansere tre digitale kompetansetiltak for medarbeidere og ledere i staten: 

 • Forvaltningsreisen – e-læring i grunnleggende forvaltningskunnskap (lanseres 19. april) 
 • Kunnskapstesten i forvaltningskompetanse (lanseres 19. april) 
 • Nytt e-læringskurs i forsvarlig saksbehandling og din rolle som statsansatt (kommer høsten 2023) 

Meld deg på DFØs kompetanseslipp!

Vil du høre mer om Forvaltningsreisen og Kunnskapstesten? 19. april lanserer vi Forvaltningsreise og Kunnskapstesten på vårt vårlige kompetanseslipp. 

Se hele programmet for lanseringen og meld deg på:

Publisert: 1. mars 2023 Oppdatert: 6. mars 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.