La hele ledergruppen snakke om digital transformasjon

— Digital transformasjon treffer ikke kun én leder i virksomheten, men hele ledergruppen. Derfor har vi i DFØ laget et samtaleverktøy som skal hjelpe ledergruppen til å ha gode diskusjoner som gir felles utgangspunkt og referanser, sier seniorrådgiver i DFØ, Kirsten Eidsaa Hall.

Begrepet digital transformasjon vil være nytt for noen og kjent for andre. Det innebærer at virksomhetene må endre de grunnleggende måtene de løser oppgaver på, ved hjelp av teknologi. Det er denne endringsprosessen som vi ofte kaller for en digital transformasjon.

Ifølge digitaliseringsstrategien som gjelder i perioden 2019–2025, Én digital offentlig sektor, må alle offentlige virksomheter vurdere hvordan de kan fornye seg til det beste for innbyggere, næringsliv og frivillig sektor. Derfor har DFØ laget et kompetanseutviklingstiltak om digital transformasjon.

Hvorfor et kompetanseutviklingstiltak om digital transformasjon? 

— Da min avdeling for ledelse og kompetanseutvikling var en del av Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT), jobbet vi med å kartlegge hvilke kompetanser som kreves av ledere for å lykkes med digital transformasjon. Vi opplevde stor interesse for kompetansetiltak om digital transformasjon hos lederne i offentlig sektor. Derfor satte vi i DFØ i gang å utvikle et tiltak som ville svare på det behovet, svarer Kirsten Eidsaa Hall.​

Kirsten Eidsaa Hall i DFØ har vært prosjektleder for verktøyet i digital transformasjon for ledergrupper. Foto: DFØ

— Det er mange som lurer på hvor de skal begynne, og hva som egentlig er forskjellene på digitalisering og digital transformasjon. Det er også uklart for en del ledere hva som er ledernes rolle knyttet til digital transformasjon, utdyper Hall. 

— Mange ledere opplever behov for et felles språk for å diskutere digital transformasjon og hva det betyr for virksomhetene og ledergruppen. Det ble også meldt om behov for å ufarliggjøre digital transformasjon. De første tilbakemeldingene vi har fått på det nye verktøyet indikerer at vi møter disse behovene, sier Hall. 

Hvem er kompetansetiltaket for? 

— Det er stor variasjon i modenhet innen digital transformasjon blant virksomheter og ledere. Vi har valgt å utvikle et introduksjonskurs, slik at vi får med oss de som er i startgropa og lurer på hvordan de skal få hele ledergruppen med på en slik reise, presiserer prosjektlederen.  

Hvorfor er verktøyet laget for ledergrupper? 

— Lederen har en helt sentral rolle for at virksomheten skal lykkes med digital transformasjon. Vi ønsket å lage et verktøy som skal være lett å ta i bruk og som ledergruppene kan bruke i sine ledermøter uten å måtte reise bort eller leie inn en som tilrettelegger for samtalene. Innholdet i verktøyet skal bidra til å utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger som skal hjelpe virksomheten i deres digitale transformasjon. Gjennom tre korte moduler skal ledergruppen utvikle en felles forståelse for hva som skal til for å lykkes med digital transformasjon, og skjønne hva slags endringer som skal til, forklarer Hall. 

— Vi har gode erfaringer med å lage tiltak som skal utvikle hele ledergruppen. Digital transformasjon treffer hele virksomheten, og derfor ble det et naturlig valg å treffe hele ledergruppen. Mange ledergrupper opplever utfordringer med at forskjeller i synspunkter resulterer i irritasjon og gnisninger istedenfor at forskjellene blir utnyttet til gode refleksjoner som fører til bedre beslutninger, sier hun.

Hvordan skiller denne type ledelse seg fra andre typer ledelse?

Ifølge Hall krever nye samfunnsutfordringer, økt kompleksitet og tempo nye måter å tenke og lede på. Hun viser til et arbeid som ble gjort i 2020 av Difi i samarbeid med Deloitte, målet var å tydeliggjøre hva slags kompetanse som kreves når digitalisering og teknologi er viktige drivere for endring. I samspill med ledere og fagpersoner i offentlig sektor, leverandører og akademia fant de at virksomhetene som lykkes med digital transformasjon har ekstra oppmerksomhet på disse syv lederkompetansene.

Illustrasjon på lederkompetansene "sette borger i sentrum", "samarbeide på tvers", "peke ut retning", "prøve og feile", "belønne og motivere", "utfordre det eksisterende", "fortelle de gode historiene"
Foto: Difi
Lederkompetanser som behøves i digital transformasjon er å sette borgeren i sentrum, belønne og motivere innsats som underbygger transformasjonen, samarbeid på tvers, tillate seg å prøve og feile og fortelle de gode historiene. Som leder må du peke ut retning og klare å utfordre det eksisterende.

Hvem bidrar i verktøyet? 

— I utviklingen av verktøyet har vi fått faglige råd, kunnskap om praksis og behov fra en referansegruppe tilknyttet prosjektet. Digitaliseringsdirektoratet har i tillegg bidratt med fagkompetanse i alle faser av arbeidet. I selve verktøyet møter du syv ledere i staten som deler egne erfaringer og gir råd om hvordan vi kan utnytte potensialet i digital transformasjon. Du vil også møte tre fagpersoner som gir deg miniforedrag om ulike tema, sier Eidsaa Hall. 

Disse har bidratt i utviklingen av verktøyet

Referansegruppen har bestått av ledere og fagpersoner fra

 • Arkivverket
 • Statens vegvesen
 • Kommunal- og distriktsdepartementet
 • Politidirektoratet
 • dBox
 • Utdanningsdirektoratet
 • Mattilsynet
 • Språkrådet
 • Digitaliseringsdirektoratet
 • Lånekassen
 • Statsforvalteren Innlandet
Publisert: 11. januar 2022 Oppdatert: 10. mars 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.