Månedens spørsmål: seniordager

Hver måned vil Statens arbeidsgiverstøtte dele ett eller flere aktuelle spørsmål de har fått som virksomhetene er opptatt av. Denne måneden løfter vi frem seniordager.

Fremover vil Statens arbeidsgiverstøtte samle ett eller flere aktuelle spørsmål og svar i Månedens spørsmål-spalten.

Hvorfor spørsmål om seniordager?

Fra 1. januar har endringen rundt «forholdsmessighet» og seniordager begynt å virke etter at bestemmelsen ble endret i hovedtariffavtalene. Statens arbeidsgiverstøtte har fått flere spørsmål om endringen, og det er bakgrunnen for månedens spørsmål.

Spørsmål om seniordager og forholdsmessighet

Ifølge pkt 5.6.1 i ny hovedtariffavtale skal såkalte seniordager (tjenestefri med lønn) gis forholdsmessig gjennom året i det året en ansatt går av. Hvordan skal vi tolke forholdsmessig?

Svar: I følge ny HTA pkt. 5.6.1 Uttak av tjenestefri med lønn, skal (seniordager) tas enten som hele eller halve dager, eller som redusert arbeidstid etter avtale med arbeidsgiver.

Det året den ansatte går av, sier avtalen at skal det gis tjenestefri med lønn forholdsmessig gjennom året.

Det betyr at uttak av tjenestefri med lønn (seniordager) skal avtales mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Tidligere formulering i HTA ble forstått slik at arbeidstaker hadde krav på å få tatt ut 8 seniordager uavhengig av når arbeidstaker fratrådte i løpet av året.

Ny formulering i HTA gir grunnlag for at arbeidstaker ikke kan kreve å få ta ut de 8 dagene med tjenestefri med lønn uavhengig av når på året arbeidstaker går av. Det vil si at det året arbeidstaker går av, må tjenestefri med lønn tas ut forholdsmessig.

For å få til at det blir forholdsmessig, bør arbeidsgiver informere, ha dialog med arbeidstakere og planlegge avvikling av seniordager på en god og hensiktsmessig måte.

Statens arbeidsgiverstøtte

Statens arbeidsgiverstøtte gir råd og veiledning i mer komplekse saker i statlig lov- og avtaleverk til arbeidsgivere i det statlige tariffområdet.

Spørsmålene kommer fra virksomhetsledere, HR og ledere med personalansvar.

Temaene er innenfor et stort spekter som berører arbeidsgivers handlingsrom, som gjennomføring av omstillinger til rekruttering og personaloppfølging med mer.

Publisert: 9. februar 2023 Oppdatert: 13. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.