Mer hjemmekontor i staten

Siste måling i Statens arbeidsgiverbarometer viser at 92 prosent av statlige virksomheter har gitt arbeidstakerne mer fleksibilitet til å jobbe hjemmefra sammenlignet med før pandemien. Se flere funn.

Kommunal- og moderniseringsdepartementett (KMD) etablerte våren 2020 Statens arbeidsgiverbarometer som er en kartlegging for å få kunnskapsbasert utvikling av arbeidsgiverpolitikken i staten. Årlig gjennomfører Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) to kartlegginger som sendes HR-ledere i staten.  

Nå foreligger kartleggingen gjennomført i oktober/november.  

Speiler målene i arbeidsgiverstrategien 

Kartleggingen er en nullpunktsmåling for den statlige arbeidsgiverstrategien (2020 – 2023), der det er spørsmål knyttet til de tre målområdene, omstilling, kompetanse og tydelig arbeidsgivere.  Noen funn er:

  • Innføring av ny teknologi og endring i oppgaver oppgis som to av de viktigste grunnene for endringer og omstillinger som virksomhetene har stått i de siste årene. 
  • Totalt oppgir 45 prosent av virksomhetene at de trenger annen kompetanse enn det som dekkes av dagens ansatte.  
  • Totalt har 65 prosent av HR-lederne samtaler om arbeidsgiverrollen i sin virksomhet, men samtidig opplever 81prosent at lederne i virksomheten har behov for mer kunnskap om arbeidsgiverrollen.  

Fremtidens arbeidsliv etter korona 

I tillegg kartlegger målingen hvordan statlige arbeidsgivere nå organiserer arbeidsdagen som følge av alle endringene som pandemien har ført med seg. Noen funn er:  

  • 92 prosent av statlige virksomheter har gitt ansatte mer fleksibilitet til å jobbe hjemmefra. 
  • Over halvparten av virksomhetene har satt et maks antall dager for hjemmearbeid per uke, mens 30 prosent av de statlige virksomhetene har ikke satt noen øvre ramme. 
  • 22 prosent har inngått individuelle avtaler for de som jobber fast minst en dag i uken,  mens 59 prosent av virksomhetene har ikke regulert arbeidet i eget hjem utover at de har gitt sentrale føringer via e-post og intranett med videre.  

I tillegg berøres også disse temaene i barometeret:

  • Hjemmearbeid og kjernetid 
  • Utfordringer knyttet til å rekruttere og beholde 
  • Klima og miljø 
  • Rus og avhengighet (Akan)  

Du kan lese mer om kartleggingen og se flere resultater:

Mer hjemmekontor i staten - regjeringen.no 

Publisert: 16. desember 2021 Oppdatert: 12. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.