Nytt avregningstidspunkt for fleksitidsavtalen krever planlegging

Ønsker dere å endre avregningstidspunkt for fleksitid? Da kan det være lurt å planlegge dette allerede nå. Pass på at lederne planlegger slik at de ansatte får rimelig tid til å ta ut avspasering.

Mange virksomheter har avregningsperiode på 12 måneder, og avregningstidspunkt 31. desember hvert år. I forbindelse med pandemien suspenderte partene sentralt grensene for avregningsperiodene til 31. august 2020. Det innebærer at flere virksomheter nå har 31. august som avregningsdato.  

Fleksitid og avregningsperiode

Fleksitid innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstiden for en avtalt periode – en såkalt avregningsperiode.  

I fleksitidsavalen er det bestemt at avregningsperioden ikke kan være under 6 måneder og ikke over 12 måneder.

Mange virksomheter har avregningsperiode på 12 måneder, og avregningstidspunkt 31. desember hvert år. I forbindelse med pandemien suspenderte partene sentralt grensene for avregningsperiodene til 31. august 2020. Det innebærer at flere virksomheter nå har 31. august som avregningsdato.  

Avregningsperiodens lengde avgjøres av arbeidsgiver etter drøfting med de tillitsvalgte.

Har din virksomhet dette, ønsker dere kanskje å endre avregningstidspunktet fra 31. august tilbake til 31.desember. Eller kanskje har dere funnet ut at det er bedre med en annen dato. 

Lang planleggingshorisont for å endre avregningstidspunkt

Det krever en lang planleggingshorisont for å endre avregningstidspunkt fra 31.08 til 31.12. 

Hvis dere som virksomhet for eksempel ønsker å endre tilbake til  31. desember som avregningstidspunkt, og ikke har gjort det ennå, må det gjøres i to trinn: 

Eksempel til dere som nå har avregningstidspunkt 31.08.22 og ønsker avregning pr. 31.12 igjen: 

I  første omgang  må dere som virksomhet drøfte med de tillitsvalgte om å sette avregning til 28. februar 2023 (det vil si en avregningsperiode på 6 måneder fra 31. august 2022) og så til 31. desember 2023 (det vil si en avregningsperiode på 10 måneder). 

Grunnen til at det må gjøres i to omganger i dette eksemplet er at perioden fra 31. august til 31. desember bare utgjør 4 måneder og korteste avregningsperiode som kan settes er 6 måneder.  

Planlegge uttak av plusstimer

Leder må sammen med medarbeider planlegge uttak av plusstimer.

Vær oppmerksom på at fleksitidsavtalen sier at arbeidsgiver, sammen med arbeidstaker, skal planlegge hvordan opparbeidet plusstid skal avvikles senest fire måneder før avregningsperiodens utløp. Arbeidsgiver skal legge til rette for at opparbeidet plusstid kan tas ut som avspasering før avregningsperiodens utløp.  

Det betyr at lederne i din virksomhet, sammen med medarbeideren. må planlegge hvordan plusstimer over 50 timer skal kunne avspaseres før avregningsperiodens utløp. Timene som ikke kan overføres, blir strøket.  

Publisert: 15. januar 2022 Oppdatert: 1. februar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord