Samarbeid og involvering er viktig for å skape en kultur for innovasjon

Det offentliges utgifter øker, samtidig som statens inntekter går ned. Dette krever at vi må jobbe mer med innovasjon i staten. Men hvordan skal du skape en sterkere kultur for innovasjon?

Modell for kultur for innovasjon
Modell: Innovasjonsmeldingen
Innovasjonsmeldingen peker på fire områder som er viktige for å bygge kultur for innovasjon.

Innovasjonsmeldingen peker på fire sentrale områder du må jobbe på. I denne artikkelen ser vi nærmere på ett av disse; Samarbeid og involvering på arbeidsplassen.

Vi ser stadig flere oppslag i media om det offentliges utfordringer knyttet til videreføring av velferdsordninger i et langsiktig perspektiv. Innovasjonsmeldingen ble laget for å hjelpe ansatte i offentlig sektor til å tenke nytt. Meldingen redegjør for rammebetingelsene og forutsetninger for å lykkes med innovasjon i offentlig sektor.

DFØ har nettopp lansert nye nettsider som bygger på innovasjonsmeldingen, og som hjelper deg som leder med å utvikle en god innovasjonskultur.

Teknologi alene er ikke innovasjon

Tre stikkord vi finner igjen i innovasjonsmeldingen for å lykkes med innovasjon er

  • teknologi
  • kompetanse
  • kultur

Ny teknologi alene er ikke innovasjon, men blir først innovasjon når den tas i bruk.

For at dere skal kunne ta i bruk ny teknologi, må dine ansatte ha kompetanse til å håndtere den, og det må være en kultur i virksomheten for å være nysgjerrig på hvordan teknologien kan tas i bruk.

Innovasjonskultur fordrer godt samarbeid og involvering

Hva skal til for å få til kompetanse og kultur for innovasjon?

En av de viktigste faktorene er at du får til et godt samarbeid og involvering med dine medarbeidere. Gjennom samarbeid og involvering legger du som leder til rette for både læring og utforsking av ny teknologi og muligheter, samtidig som dere ufarliggjør det. Det siste gjør det lettere å ta i bruk ny teknologi.

På våre nettsider om lederpraksiser for å lykkes med kultur for innovasjon, kan du se en kort film der vi går gjennom hva samarbeid og involvering betyr for deg som leder i innovasjonsarbeidet.

Se alle fire lederpraksiser du kan jobbe med:

Å involvere medarbeidere åpner opp for at de kan delta i beslutninger. Ved at dere sammen utforsker muligheter og løsninger får du som leder også et bedre grunnlag for å ta den endelige beslutningen. Medarbeidere som opplever å bli involvert, er ikke bare mer tilfredse på jobb, de har også mer tillit til sin leder. Ofte er det ikke så viktig at løsningen blir akkurat slik medarbeideren så for seg så lenge de blir involvert i prosessen.

Når du involverer medarbeidere, skaper du også større eierskap til beslutningen. Allerede der har du et godt grunnlag for å få med deg medarbeiderne på innovasjon og endringer i virksomheten.

Leder må ta rollen som brobygger

Som leder må du legge til rette for at medarbeidere får delt erfaringer og utvikle kompetanse sammen knyttet til utfordringer dere står i. Det er viktig at du som leder tar rollen som brobygger og legger til rette for en kultur der samarbeid og involvering er mulig.

Gjennom gode læringsarenaer og tid i hverdagen til å utforske hvordan ny teknologi kan hjelpe oss vil vi være bedre rustet til å håndtere fremtidens utfordringer.

Les mer om hvordan bygge en god innovasjonskultur på våre sider om hvordan skape kultur for innovasjon:

Publisert: 8. februar 2023 Oppdatert: 9. februar 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.