Hva skjer innenfor arbeidsgiverområdet i 2022?

Personaldirektøren i staten, Gisle Norheim, forteller i denne videoen om viktige aktiviteter i 2022 innenfor det statlige arbeidsgiverområdet.

Gisle Norheim om våren 2022

Med ny regjering har vi fått Hurdalsplattformen. I videoen over løfter personaldirektøren frem områder som blir viktige for statlige arbeidsgivere.

Blant annet nevner han temaene lederlønn, kompetanse, læringer, bruk av midlertidighet, tillitsreform, og hvordan KDD vil involvere statlige arbeidsgivere.  Videre snakker Gisle Norheim om lønnsoppgjøret, som i år er et hovedoppgjør, og status på forhandlingene som skal gjennomføres på hovedavtalen. 

Viktige temaer for arbeidsgivere i 2022

Nedenfor følger en oppsummering av temaene som statens personaldirektør snakker om videoen. Dette er områder som Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) skal jobbe med i 2022 og gjennom dette bidra til at dere i virksomhetene kan gjøre jobben enda bedre.  

Lederlønn 

Denne regjeringen har sagt at lederlønnsutviklingen ikke skal være på et annet nivå, eller i hvert fall ikke et høyere nivå enn lønnsutvikling for øvrig i samfunnet.  

Det er etablert et eget utvalg som ser på lederlønn og statens lederlønnssystem. I juni skal utvalget legge frem en rapport.  

Kompetanseutvikling er viktig prioritering både for KDD og for virksomhetene 

Etter- og videreutdanning og livslang læring er viktige formuleringer og prioriteringer i Hurdalsplattformen.  

Midlertidighet og deltid 

Regjeringen ønsker å redusere bruken av midlertidighet og deltid. Innleie er også en ting som står på agendaen. 

Tillitsreformen er i støpeskjeen 

I januar skal det være innspillsmøte med partene i arbeidslivet knyttet til tillitsreformen i offentlig sektor. Norheim oppfordrer dere som virksomhet til å følge med på tematikken og delta der dere får anledning til det.  

Her kan du se informasjon og innspill som har kommet inn.

Inkludering, integrering og mangfold 

KDD vil jobbe mye med inkludering, integrering og mangfold fremover, og her har dere som virksomhet et viktig oppdrag med faktisk å inkludere og integrere.  

Lærlinger 

KDD og statlige virksomheter skal fortsetter arbeidet med å få flere læringer i staten. Det er også gitt en fellesføring om inntak av lærlinger til alle virksomhetene.  

Reduserere konsulentbruken i staten  

Regjeringen ønsker å redusere konsulentbruken i staten. Dette vil også få konsekvenser for arbeidsgiverpolitikken, knyttet til kompetanse, rekruttering og lønn.  

Lønnsoppgjøret er et hovedoppgjør 

Planleggingen av lønnsoppgjøret 2022 er i gang. Økonomi, frontfag, og tall fra oppgjøret i fjor er viktige stikkord som personaldirektøren i staten nevner. Dette vil dere få høre mer om senere. 

Alle virksomheter er invitert til de såkalte februarmøtene med KDD, hvor dere kan komme med hva dere mener bør prioriteres i årets lønnsoppgjør.   

Hovedavtalen gjelder ut året 

Forhandlingene om hovedavtalen som var planlagt i fjor, ble ikke gjennomført. Men det er pågående diskusjoner og prosesser for å forberede som mye som mulig, slik at partene skal få gode forhandlinger på tampen av året.  

Høringen om kunngjøringsplikten i staten  

Det er gjennomført en høring knyttet til å gjøre noen unntak fra kunngjøringsplikten i staten, fra vikarer til fast stilling. Det er kommet mange høringsinnspill. KDD vil derfor bruke tid på å vurdere innspillene godt før de konkluderer.   

Arbeidgiverrådet får ny leder 

Ny leder er Seunn Smith-Tønnesen, universitetsdirektør ved Universitetet i Agder og nestleder er Rolf Gunnar Jørstad, direktør i Norsk pasientskadeerstatning.

Publisert: 13. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord