Hvor rekrutteres statsansatte fra?

Tall viser at mange ledere i staten rekrutteres fra samme departementsområde. Ser vi på alle ansatte i staten under ett, skjer rekrutteringen fra alle sektorer. Dette kan både hindre og fremme samordning.

Statens arbeidsgiverportal og DFØs miljø for forvaltningsanalyse, har igjen tatt en titt på data fra Statistisk sentralbyrå. Denne gang har vi sett på hvor ledere i staten hadde sitt ansattforhold før de startet i sin nåværende rolle.  

Innsikten er hentet fra statistisk sentralbyrå (SSB) og er tallene er fra 2017 til 2022.  

Ledere bytter jobb innenfor samme departementsområde 

Tall for nyrekrutteringer av ledere i perioden 2017 - 2022 viser at 67 prosent av lederne har gått inn i en lederrolle i samme departementsområde der de allerede var ansatt.

Hva er et departementsområde?

Et departementsområde er et departement med alle dets underliggende virksomheter. I staten har vi 16 departementsområder, i tillegg til domstolene i Norge, Stortinget og sametinget med deres underliggende enheter.  

Det er store forskjeller på antall virksomheter og antall arbeidsforhold innad i de ulike departementsområdene. Antall registrerte arbeidsforhold innenfor departementsområdene kan variere fra over 50.000 arbeidsforhold til under 2000 registrerte arbeidsforhold. Felles for et departementsområde er at de har samme eierdepartement. 

Les mer: Organisering av virksomheter og ansatte i staten | DFØ (dfo.no) 

  • 15 prosent kom fra privat sektor og offentlige foretak. Offentlige foretak er foretak der staten eier mer enn 50 prosent. Eksempler på dette er Statkraft. 
  • 11 prosent kommer fra statlig forvaltning utenfor det statlige tariffområdet, for eksempel helseforetak som de store sykehusene. 
  • 7 prosent kommer fra annet departementsområde enn der de ble ansatt.

Bra med kjennskap til eget departementsområdet

Å ha god kjennskap på flere nivåer i sitt eget departmentområde kan være en styrke i å forstå samfunnsoppdraget, og ikke minst en fordel i dialogen med departementet. Størrelsene på de ulike områdene varierer, og det er stor forskjell på virksomhetene innenfor ett og samme område, både i størrelse og oppdrag. 

På den annen side, er det alltid lurt å stille seg spørsmålet om hva slags erfaringer og kunnskap virksomheten ønsker at den nye lederen skal ha.  

Staten er kompleks og det å ha en kjennskap fra flere ulike deler av forvaltningen kan være en fordel. For eksempel kan det ha betydning for økt samordning på tvers av departementsområder og virksomheter i staten, at man ser utover sitt eget departementsområde når man skal rekruttere nye ledere. 

Tabell 1: Rekruttering av ledere - hvor har de jobbet tidligere?

Statsansatte totalt rekrutteres bredt

Når vi ser på statsansatte som et hele, hvor både ansatte og ledere er inkludert, har de rekrutterte en mer variert bakgrunn. At staten rekrutterer så bredt i arbeidslivet, på tvers av flere sektorer, gjør at statens ansatte har en mye bredere kompetansesammensetning totalt sett. Dette er en viktig forutsetning når vi skal jobbe med samordning. 

Her er fordelingen:  

  • 33 prosent er ikke sysselsatte når de får jobbtilbud.
  • 29 prosent kom fra privat sektor og offentlige foretak.
  • 12 prosent rekrutteres fra et annet departementsområde.
  • 19 prosent kommer fra statlig forvaltning utenfor det statlige tariffområdet
  • 6 prosent fra samme departementsområde

«Ikke sysselsatte» er den største prosentdelen med 33 prosent av de rekrutterte. I denne kategorien finner vi nyutdannede, men også personer som har vært ute av arbeidslivet en stund.

Tabell 2: Rekruttering av statsansatte - hvor har de jobbet tidligere? 

Hvordan står det til i din virksomhet?   

Er det en ide å diskutere i egen ledergruppe hvor deres egne ledere og ansatte rekrutteres fra? 

Om dere jevnlig har dette på agendaen, kan det bli lettere å identifisere hvilken kompetanse og ikke minst erfaringer dere ønsker inn i virksomheten for å kunne løse samfunnsoppdraget på best måte. 

For å jobbe godt med dette, kan du som jobber i HR, ta en kikk på vår side om HR-analyser.

Les også vår tidligere sak om hvor stor andel kvinner og menn som er ledere i staten:

Kilde: tallene er hentet fra SSBs statistikkbank 12876 og 13985.

Publisert: 24. oktober 2023 Oppdatert: 9. november 2023

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.