Inkluderingsdugnaden

Inkluderingsdugnaden har som mål at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. På disse sidene finner du råd, veiledning, verktøy og inspirasjon som ledere og HR i staten kan benytte i sitt arbeid med å nå målet.

Følg vår webinarrekke

Vi holder en rekke webinarer om rekruttering som inkluderer. Last ned foredragene og se opptakene.

Aktuelle temaer for deg som arbeidsgiver

Fellesføringen i tildelingsbrevene for 2021

Fellesføringen pålegger virksomhetene å arbeide for å utvikle rutiner og arbeidsformer for å nå målet til inkluderingsdugnaden. I årsrapporten skal virksomhetene gjøre rede for hvordan rekrutteringsarbeidet har vært innrettet for å nå målet om fem prosent, vurdere eget arbeid opp mot målet og omtale utfordringer og vellykkede tiltak. Siden innholdet i fellesføringen om inkluderingsdugnaden er den samme for 2021 som for 2020, viser vi til rundskriv H-6/19.

Les mer om fellesføringen i rundskriv H-6/19.

Andre aktører som jobber med inkluderingsdugnaden
Oppdatert: 15. januar 2022

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord